Building a simple SUDOKU Solver from scratch - Part 2: Digit Number Recognition using SVM

In this post, we will continue the previous tutorial on recognizing digital number were extracted from SUDOKU board. See part 1
In part 1 of this series, we learned how to detect lines and extract the digit numbers from the SUDOKU board. It’s easy to extract digit numbers and save it as images (Uncomment the code from Part 1 to save your own digit blocks). Now, let’s talk about training those extracted digital numbers with SVM

Read More

How to detect lines in image using Hough Line Transform (with code example)

Line detection has many applications in image processing and computer vision. A simple example of line detection’s application is SUDOKU Solver. Imagine you want to solve SUDOKU board which locates in an image. First, you have to detect SUDOKU grid and extract digits to recognize those numbers. Hough Line Transform is one of the popular techniques to detect lines in images.
This article will explain how to detect lines in an image using Hough Line Transform with OpenCV library and Python code example.

Read More

Install Caffe library on Ubuntu 14.04 Step-by-Step (with images instruction)

Deep Learning hiện đang là mô hình hiệu quả để giải quyết rất nhiều vấn đề như Xử Lý Ảnh, Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên..v.v. Việc hiện thực hóa các mô hình Deep Learning bây giờ không mấy khó khăn vì đã có rất nhiều thư viện hỗ trợ việc thiết kế mô hình mạng neural. Caffe là một trong những thư viện hỗ trợ Deep Learning có đông đảo người dùng nhất. Caffe rất mạnh trong việc xử lý ảnh và nó cũng có thể thiết kế các mô hình Deep Learning cho các vấn đề khác. Thư viện này có thể kết hợp với GPU của NVIDIA giúp cải thiện tốc độ huấn luyện mạng thông qua CUDA.
Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài Caffe chi tiết từng bước cho người mới bắt đầu trên hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS 64 bits.

Read More

What is Machine Learning?

Máy học là xu hướng phát triển mới của lĩnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo và ngày càng có nhiều ứng dụng trong đời sống thực tế. Các ví dụ điển hình của máy học có thể kể đến như cỗ máy tìm kiếm Google. Hằng ngày bạn vào Google tìm kiếm và để ý rằng, Google có thể hiểu được ngữ nghĩa của từ khóa mà bạn tìm kiếm nhằm gợi ý và đưa ra các kết quả tìm kiếm tốt hơn hay gợi ý các kết quả tìm kiếm cho bạn. Hoặc như Facebook, có thể nhận dạng khuôn mặt ở chức năng tag ảnh, có thể gợi ý bài viết liên quan hoặc gợi ý kết bạn. Có khi nào bạn tự hỏi vì sao các ứng dụng có thể “thông minh” đến như thế? Nhờ vào thuật toán cụ thể nào để có thể đạt được như thế?

Read More

Connect Prolog with C# on Visual Studio

Prolog là một ngôn ngữ mạnh mẽ chuyên phục vụ cho Trí Tuệ Nhân Tạo và Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên. Đôi lúc, chúng ta cũng phải kết hợp Prolog với các ngôn ngữ khác để tăng sự trực quan cho ứng dụng. Bài viết này sẽ đề cập đến việc kết nối C# vào Prolog để lấy kết quả trả về từ Prolog.
Vào chuyên môn luôn nào :) Các yêu cầu để hỗ trợ kết nối:

  1. Prolog phiên bản 32 bits 6.6.5
  2. SwiPlCs: Thư viện kết nối C# và Prolog phiên bản 1.1.60605.0
  3. Visual Studio bản 2008 trở lên.
Read More